top of page
Zoeken

M. Noël (Railway Training): "Graag spooropleiding op schoolniveau"

Railway Training, een afdeling van spooroperator Crossrail Benelux, is sinds begin dit jaar erkend als opleidingscentrum voor treinbestuurders. Trainingmanager Michaël Noël wil samen met Portilog de spooropleiding op schoolniveau krijgen.

Drijvende kracht achter Railway Training is trainingmanager Michaël Noël. Hij werkt dertien jaar voor Crossrail en is al twintig jaar actief in de spoorsector. De sector kampt met een tekort aan treinbestuurders. “Wij willen echt de modal shift mee bevorderen. Daarom hebben we Railway Training opgestart. Wij handelen volledig onafhankelijk, los van Crossrail”, motiveert hij de oprichting van het opleidingscentrum.“Wij zitten op regelmatige basis samen met de havenbesturen en krijgen steeds meer de vraag om op korte termijn treinbestuurders af te leveren. Een opleiding duurt echter zo’n tien maanden”, zegt hij.

Achterstand

“In België lopen we achter met spooropleidingen tegenover de opleidingen die er voor de maritieme sector beschikbaar zijn. Ook ten opzichte van de buurlanden lopen we achter. We hebben al een eerste keer samengezeten met Portilog, het opleidingscentrum van de Antwerpse havensector. Ik zou graag samen met hen de spooropleiding op schoolniveau krijgen. We hebben afgesproken om dit samen met de haven bij de Vlaamse overheid aan te kaarten. Daarnaast kunnen zij ook ruchtbaarheid geven aan onze opleidingen via hun klantenbestand”, zegt Noël.

Opleidingen

Naast de opleiding tot treinbestuurder geeft Railway Training ook opleidingen voor rangeerder, schouwer, een talenopleiding en een permanente opleiding. “Het zijn allemaal opleidingen die gelinkt zijn met goederenvervoer per spoor. Alleen voor de opleiding tot treinbestuurder moet je een erkenning hebben van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit voor de Spoorwegen (DVIS) van de FOD Mobiliteit. De andere opleidingen kan iedereen geven”, legt Noël uit.Het opleidingscentrum doet niet enkel een beroep op interne lesgevers maar ook op lesgevers van andere operatoren. “Als Deutsche Bahn (DB) bijvoorbeeld mensen ter beschikking heeft die gekwalificeerd zijn om opleidingen te geven, dan kunnen die na een intern erkenningsproces bij ons aan de slag. Zo kunnen wij onze lesgeverscapaciteit uitbreiden”, gaat Noël verder. In tegenstelling tot Nederland bijvoorbeeld zijn het in België de spoorwegoperatoren die investeren in de opleiding van de treinbestuurders. “Het aantal zelfstandige treinbestuurders in België kan je op een hand tellen”, aldus Noël.Wie zich geroepen voelt voor een opleiding wordt eerst medisch en psychologisch gescreend door de spoorwegonderneming vooraleer naar een opleidingscentrum te stappen. De kandidaat heeft twee opties: ofwel een interne opleiding bij de spooroperator of een externe opleiding. Treinbestuurders voor binnenlands verkeer moeten minimum 18 jaar oud zijn en voor internationaal verkeer 21 jaar. Ze moeten over een attest van secundaire scholing beschikken.“Wie opgeleid wordt in België, moet nog een bijkomende opleiding volgen om internationaal te kunnen rijden”, onderstreept Noël.

Avondopleiding

De opleidingen van Railway Training vinden onder meer plaats in Antwerpen, Genk en Zeebrugge. “We bieden ook een avondopleiding aan. Kandidaten die aan een opleiding beginnen moeten daarvoor eerst ontslag nemen. Sommigen vinden de opleiding te zwaar, haken af en zitten dan zonder job. Met de avondopleiding kunnen zij een eerste deel van de opleiding volgen. Zo kunnen ze – zonder hun job op te geven – ondervinden of de opleiding al dan niet te zwaar is”, legt hij uit.Railway Training werkt ook samen met Syntra. “We huren leslokalen in de Syntracentra. Zo besparen we onze lesnemers fileleed”, besluit Noël.Het opleidingscentrum telt tien vaste lesgevers en doet voor bijvoorbeeld de taalopleiding een beroep op externe lesgevers. Al het lesmateriaal wordt zelf samengesteld. Railway Training wordt op regelmatige basis geauditeerd door de DVIS (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen). Koen Heinen - Flows

Opmerkingen


bottom of page