top of page

RAILWAYTRAINING LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Het Railwaytraining Learning Management System is een online platform waarmee zowel E-Learning als E-Evaluation kan uitgevoerd worden.

Het platform kan dus een hulp zijn voor de spoorweg- of hulponderneming in het streven naar een kwalitatief en verantwoord opleidings- en evaluatiebeleid indien het correct wordt geïntegreerd met de andere vormen van opleiding en evaluatie.

Railwaytraining heeft ondertussen reeds verschillende modules uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld:

  • E-Evaluation Class66

  • E-Evaluation Schouwing

  • E-Learning Permanente opleiding

  • E-Learning Elektrische tractie

Het platform laat vanzelfsprekend ook een heel uitgebreide analyse toe.

Vraag_schouwing.jpeg
Elektrische tractie.jpeg
PO.jpeg
POtest2.jpg
TestPO.jpg
bottom of page